talk dine3

Arbo Talk & Dine

De Bedrijfspoli organiseerde voor het eerst het event Arbo Talk&Dine. Deze eerste keer met zowel eigen als bezoekende bedrijfsartsen. Een drietal inleiders gaven een presentatie.

Onder het genot van een heerlijk viergangendiner, bereid door Chef in Huis uit Druten, werd over de presentaties gediscussieerd. Dit gebeurde aan tafels van drie of vier personen, zodat een persoonlijke sfeer ontstond.

Lees verder...

 

personeelsdag3

Personeelsdag

De Bedrijfspoli heeft haar jaarlijkse personeelsdag gehad in Den Bosch. De dag begon bij evenementenhal “Maaspoort” in Den Bosch. Hier zijn de belangrijkste ontwikkelingen en plannen van De Bedrijfspoli en Prevermo Groep besproken.

Hier was een interactief gedeelte bij, waarin vijf groepen medewerkers aan de slag gingen met actuele vraagstellingen om de dienstverlening aan klanten verder uit te bouwen.

Lees verder...

 

oval logo

Ons OVAL-Lidmaatschap

De Bedrijfspoli is lid van OVAL, de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid. Om dit tot uitdrukking te brengen, heeft De Bedrijfspoli meegewerkt aan een ledenvideo. De video geeft de activiteiten van De Bedrijfspoli weer en laat ons belang van het lidmaatschap van OVAL zien. Bekijk op de video op de homepagina en bezoek www.oval.nl voor meer informatie over OVAL.

 

oval event

Bezoek het OVAL-evenement!

Op 1 november vind het OVAL-evenement plaats. Het thema is “En we leven nog lang en gelukkig”. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. De Bedrijfspoli heeft zich als partner aan dit evenement verbonden. Inspiratie komt van sprekers en andere aspecten komen naar voren in de breakout sessies. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning. In de informele sfeer van De Landgoederij in Bunnik treft u bekenden en kunt u uw netwerk uitbreiden.

Het volledige programma is te vinden op http://www.oval.nl/evenement/programma-1

Hier vind u ook meer informatie over dit evenement van OVAL.

bedrijfspoli logo

Nieuwe functie bij De Bedrijfspoli

Vanaf 1 juli zijn wij gestart met de functie van Coach Arbeid & Gezondheid (CAG) bij enkele klanten. De CAG gaat werken in de verlengde arm van de bedrijfsarts en neemt zowel preventieve als verzuimspreekuren en advisering van de bedrijfsarts over. Bent u geïnteresseerd om over de mogelijkheden van de CAG voor uw organisatie te spreken, neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel  024 371 77 99

arbowet

Regeling Second Opinion

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Eén van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. De Second Opinion is alleen toegankelijk voor de werknemer en is aanvullend op het bestaande Deskundigenoordeel. Als werkgever wordt u gevraagd met ons een regeling te treffen. De Bedrijfspoli heeft een tijdelijke regeling beschikbaar. Per 1 januari 2018 volgt de definitieve regeling. Hieronder staat de regeling verder uitgeschreven. Tevens treft u het aanmeldformulier voor deze tijdelijke regeling aan. Mocht u deze nog niet retour hebben gestuurd aan ons doe dit dat zo snel mogelijk om deel te nemen aan de regeling. Lees verder

bedrijfspoli logo

Wijziging functienaam

De functienaam van de Casemanager Consultant wijzigt in Adviseur Inzetbaarheid. Dit om afstand te nemen van de term casemanager die bij klanten vaak door leidinggevenden gebruikt wordt voor de taak van casemanager als genoemd in de Wet verbetering Poortwachter. De nieuwe naam benadrukt nog meer dat de Adviseur Inzetbaarheid de werkgever/leidinggevende adviseert over de rol bij inzetbaarheid en geen begeleidingsrol naar de medewerker heeft. De Adviseur Inzetbaarheid ondersteunt zowel op casus- als op organisatieniveau. De komende periode zullen we de naamwisseling ook in onze uitingen en op de facturen doorvoeren.

de update

UPDATE 2017 IS UIT
'Nieuwe directie de bedrijfspoli zet ingeslagen weg voort'

Zoals u weet is De Bedrijfspoli vanaf oktober jl. onderdeel geworden van de 4D Invest & Management B.V. en staan wij, Ton Theloosen (commercieel directeur) en Wilko Teunissen (operationeel directeur), aan het roer van de organisatie. Graag willen wij onszelf in dit magazine aan u voorstellen, maar u ook laten kennismaken met een familielid van De Bedrijfspoli, namelijk AMK Groep. Klik hier voor de volledige update

banner

JAARLIJKSE THEATERSHOW IN DE LINDENBERG IN NIJMEGEN

De Bedrijfspoli presenteerde op 4 april 2017 haar jaarlijkse theatershow in De Lindenberg in Nijmegen.

In de show hebben we beloofd tips voor werkgeluk te geven. Deze tips vindt u door hier te klikken.