Expertisecentrum Arbeidsgerelateerde Zorg

Logo_highres exparzo

Het Expertisecentrum Arbeidsgerelateerde Zorg (Exparzo) is het centrum voor specialistische zorg op het gebied van werk en Parkinson, autisme en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Duurzame inzetbaarheid staat zowel bij medewerkers als bij werkgevers hoog op de agenda. Wij zien echter dat medewerkers met chronische aandoeningen zoals Parkinson niet altijd de zorg en/of begeleiding krijgen in het werk die nodig is om hen duurzaam aan het werk te houden of indien noodzakelijk op een passende manier af te bouwen.

Bij Exparzo werken arbeidsgeneeskundig specialisten, die specialistische kennis hebben van Parkinson en de impact daarvan op het werk. Zij zijn in staat de daadwerkelijke mogelijkheden vast te stellen die iemand nog heeft binnen zijn/haar werk, die zowel voor organisatie als voor werknemer nog waardevol zijn. De arbeidsgeneeskundig specialisten werken hierbij in een multidisciplinair team en coördineren de netwerkzorg door korte lijnen met zorgprofessionals, bedrijfsartsen/verzekeringsartsen en werkgevers.

Momenteel is de de specialistische zorg op het gebied van autisme en NAH in ontwikkeling.

Met deze filosofie sluiten we mooi aan bij het positieve gezondheidsmodel van Huber, waarbij gezondheid niet de afwezigheid van ziekte is, maar het vermogen van mensen om met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen (dus ook beperkingen) om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Lees hier meer over het Begeleidingstraject Parkinson.

Jacqueline Janssen

Jacqueline Janssen
Arbeidsgeneeskundig
specialist Parkinson

j.janssen@debedrijfspoli.nl

Meer informatie? Of een cliënt aanmelden? Neem contact met ons op!
Wij mogen in verband met de Privacywetgeving (AVG) via deze weg geen medische informatie ontvangen. Wil je daarom geen berichten of documenten met medische informatie via onderstaand formulier naar ons toesturen? Wij ontvangen graag je vraag of aanmelding! 

Meer informatie
Cliënt aanmelden