nieuws

berichten

Blijf op de hoogte van onze nieuwsberichten en bezoek regelmatig onze website! Wij zijn volop in beweging.

Ziekteverzuim verlagen? Lees deze 10 tips!

Negen van de tien organisaties kampen eens in de zoveel tijd met (langdurig) zieke medewerkers in zowel fysieke als mentale vorm. De kosten hiervan kunnen flink oplopen, omdat je als werkgever verplicht bent om het salaris van zieke medewerkers door te betalen. Ziekteverzuim verlagen is echter goed mogelijk, door simpelweg dieper in de behoeftes van je medewerkers te duiken. Een goede verzuimpreventie is hierin de eerste stap, maar er zijn nog veel mogelijkheden om verzuim terug te dringen. Lees hier onze 10 tips

1. Ontwikkel een transparant verzuimpreventiebeleid
De eerste stap in de goede richting van ziekteverzuim verlagen is het ontwikkelen van een transparant verzuimpreventiebeleid. Hierbij richt je je als werkgever op het voorkomen van ziekteverzuim, maar ook op het terugdringen ervan. Dit wordt vastgelegd in een verzuimprotocol, waar alle essentiële zaken in opgenomen worden. Denk aan een regel die omschrijft dat wanneer medewerkers zich vaker per jaar ziekmelden, er gevolgen aan zitten. Het moet voor iedereen een uitgebreide, transparante handleiding worden die ervoor zorgt dat verzuim minder voorkomt

2. Herken (verzuim)signalen van medewerkers en ga tijdig in gesprek
Er bestaan allerlei signalen die erop kunnen wijzen dat medewerkers in de toekomst gaan verzuimen. Aan werkgevers de taak om deze signalen tijdig te herkennen en hierdoor langdurig ziekteverzuim te voorkomen. We spreken over bijvoorbeeld vermoeidheid, een verminderde productiviteit, vaker ziekmelden dan gewoonlijk of vaak afspraken vergeten. Herken je deze signalen niet tijdig, dan is de kans dat zij langdurig verzuimen of een burn-out krijgen groot.

3. Creëer een veilige werkvloer voor iedereen
Wat ons betreft moet iedere werkvloer een veilige plek zijn voor zijn medewerkers. Dit is de basis in het voorkomen van ziekteverzuim. Een ongeluk zit in een klein hoekje en helaas komt het nog steeds veel voor dat medewerkers hierdoor langdurig ziek zijn. Door een transparant en efficiënt risico- en evaluatiebeleid op te stellen, worden alle belangrijke risico’s in kaart gebracht. Samen met specialisten bekijk je waar er nog kansen liggen om risico’s weg te nemen en wordt er nagedacht over additionele oplossingen die de werkplek voor iedereen veilig maken.

4. Hanteer een transparant en betrouwbaar communicatiebeleid
Communicatie is key in iedere organisatie. We zijn allemaal mensen en wij hebben behoefte aan duidelijkheid, transparantie en gesprekken. Wees dus open en eerlijk naar elkaar en luister naar eenieder zijn behoefte. Dit stimuleert de positieve werksfeer en een betere band met management en tussen het personeel en kan het ziekteverzuim verlagen.

5. Stimuleer een gezonde leefstijl
Alleen maar stilzitten is niet gezond en ongezond voedsel in de kantine ook niet. Het is erg belangrijk dat de stimulans om met een gezonde leefstijl bezig te zijn komt vanuit de werkgever. Iedere dag een verse fruitmand, een gezonde lunch, de stimulans om met de fiets naar werk te komen of gebruik te maken van een lokale sportschool zijn diverse opties die de gezondheid van medewerkers stimuleren en uiteindelijk het ziekteverzuim terugdringen.

6. Zet persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke doelen centraal
Als werkgever kun je op een slimme manier investeren in je personeel en hiermee tegelijkertijd ziekteverzuim terugdringen. Persoonlijke ontwikkeling en doelen stellen is voor iedereen belangrijk. Zo kan iemand niet alleen zichzelf ontplooien, maar geef je ze ook de mogelijkheid om te groeien binnen de organisatie. Zorg er dus voor dat je ontwikkelmogelijkheden beschikbaar maakt voor je personeel en draag dit ook zo vaak mogelijk aan in de vorm van workshops, cursussen en opleidingen.

7. Geef complimenten en toon waardering
Ziekteverzuim verlagen is ook mogelijk door meer waardering te uiten richting medewerkers en ze hier en daar een compliment te geven voor het werk wat ze doen. Bespreek wat hun persoonlijkheid bijdraagt aan de organisatie, hoe hun werkzaamheden positief effect hebben gehad of bespreek hun optimale productiviteit eens wat vaker. Het zal iedereen goed doen.

8. Las consequent pauzes, rustmomenten en vakantieperiodes in
Rust, pauzes en vakantie zijn drie belangrijke pijlers voor ontspanning. Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat pauzes niet overruled worden door werk en dat er tijdens vakantie niet zonder te overleggen continu contact opgenomen wordt met vrije medewerkers. Zorg voor een prettige samenwerking tussen collega’s en draag bij aan voldoende rust voor iedereen. Voor het voorkomen van ziekteverzuim is dit is een erg belangrijke factor.

9. Geef om de werk-privébalans van medewerkers
Niet iedereen leeft altijd in een even prettige thuissituatie. Er kan sprake zijn van een ernstig zieke partner, een scheiding of een overlijdenssituatie waar de medewerker het moeilijk mee heeft. Als werkgever is het erg belangrijk om hier fatsoenlijk mee om te gaan, door er te zijn voor de medewerker. Extra verlofdagen-, een verlaagde werkdruk- en een prettige werksfeer bieden aan deze persoon kan de mate van ziekteverzuim verlagen.

10. Blijf constant alert en stap in waar nodig
Ziekteverzuim verlagen of voorkomen hoeft geen lastige taak te zijn. Samen met een De Bedrijfspoli kan je ervoor zorgen dat je een optimaal verzuimbeleid hanteert. Alertheid is geboden, want met alleen een handleiding kom je er niet. Blijf waakzaam en ga in gesprek met medewerkers over waar zij tegenaan lopen, welke problemen of risico’s zij ervaren en hoe ze dit graag opgelost zien.

Wij geloven in medewerkerkracht
De Bedrijfspoli gelooft dat organisaties beter presteren met medewerkerkracht. Medewerkerkracht is het vermogen van medewerkers om bewust bezig te zijn met de eigen gezondheid en ontwikkeling om zo maximaal inzetbaar te zijn voor werkgevers. Een voorwaarde voor medewerkerkracht is dat mensen tot het inzicht komen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling, en dat flexibiliteit en een leven lang leren in je persoonlijke belang zijn. Onze specialisten nemen dit daarom ook altijd mee in het contact met de medewerkers en leidinggevenden. Hierbij is het essentieel om oog te hebben voor privéfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren.

Meer informatie over ziekteverzuim verlagen? Vraag het onze experts!
Het is onze missie om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. Om dit te kunnen bewerkstelligen, verzorgen we een onderscheidende dienstverlening op het gebied van preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit. Op die manier kunnen we de inzetbaarheid van medewerkers van onze klanten duurzaam bevorderen.

Wil je graag aan de slag met effectieve verzuimbegeleiding? Neem dan eenvoudig contact op met ons. Wij adviseren je graag.