Professionals

Hieronder vind je een overzicht van al onze professionals. De daadwerkelijke gezichten achter deze functies zijn hier te vinden.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de adviseur van zowel de organisatie als haar medewerkers. De bedrijfsarts adviseert over veilig en gezond werken. Vanuit de doelstelling medewerkers te laten presteren onder goede omstandigheden. Adviezen kunnen individueel gericht zijn en op de organisatie. De bedrijfsarts houdt spreekuur op het bedrijf of bij De Bedrijfspoli. En neemt deel aan besprekingen met de OR, de preventiemedewerker en management waar het gaat om de veilige en gezonde werkomgeving.

arts
Coach arbeid & gezondheid

Coach arbeid & gezondheid

De coach arbeid & gezondheid (CAG) is een professional die taken uitvoert onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts (taakdelegatie). De CAG heeft de bevoegdheid medische informatie uit te vragen en vast te leggen. Een CAG en een (bedrijfs)arts werken veelal als team voor klanten en stemmen de begeleiding (medisch)-inhoudelijk af. De CAG heeft een paramedische of verpleegkundige achtergrond met aanvullende competenties om gesprekken te voeren op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Adviseur inzetbaarheid

Leidinggevenden kunnen ondersteund worden door onze adviseurs inzetbaarheid (AI), om hen in hun eigen regierol te versterken. De AI heeft hierbij meer de traditionele casemanagementrol. We zetten de adviseur inzetbaarheid van De Bedrijfspoli in om het proces naar eigen regie en eigen verantwoordelijkheid te bewaken, te sturen en indien nodig bij te stellen. Waar onze (bedrijfs)arts en CAG op medisch (preventief) vlak adviseren en coachen, staat onze AI klaar om te helpen op het terrein van wetgeving, juridische vragen en processignalering.

man

Benieuwd wat deze professionals kunnen betekenen voor uw organisatie? Bekijk het hier.