Klachten

procedure

Klachtenprocedure

De Bedrijfspoli doet er alles aan om iedereen zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Verloopt onze dienstverlening toch niet naar wens, dan horen wij dit graag. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening (keuringen, spreekuren, adviesdiensten), maar ook op onze werkwijze, etc. Samen zoeken wij naar een oplossing.

Veel gestelde vragen

Werkwijze

Maak je klacht kenbaar via één van de onderstaande kanalen. Binnen 3 werkdagen na ontvangst, sturen wij een schriftelijke ontvangstbevestiging. De verantwoordelijk manager neemt binnen 7 werkdagen contact op om de klacht (telefonisch) te bespreken. Bij voorkeur bespreken we de besproken klacht samen met de beklaagde. Na afloop sturen we een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. De Bedrijfspoli handelt de klacht binnen 30 werkdagen af.

Oneens met de afhandeling

Ben je het niet eens met de afhandeling van de klacht, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van De Bedrijfspoli via onderstaand adres.  De directeur gaat dan met je in gesprek om tot een oplossing te komen.

Ben je het nog steeds niet eens met de afhandeling van de klacht, dan kun je een melding doen  bij de Oval (brancheorganisatie Arbodiensten). Dit kan via de Geschillenregeling Arbodienstverlening. Voor meer informatie, ga naar www.oval.nl/over-oval/klachtenregeling.

Klacht over persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je Persoonsgegevens door De Bedrijfspoli. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met je Persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je Persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Je kunt dan bij ons terecht via kwaliteit@debedrijfspoli.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Wij handelen je klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één kalendermaand af
  • Wij zijn bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen
  • Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Je hebt ook de mogelijkheid om je verzoek bij de rechter af te dwingen
  • Je kunt je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.
Klacht indienen

Telefonisch
Maak je klacht kenbaar door te bellen naar 024-371 77 99. Ons servicebureau neemt het klachtenformulier telefonisch met je door en stuurt dit intern door naar de kwaliteitsmanager.

Schriftelijk
Stuur je klacht per brief aan De Bedrijfspoli, Kerkenbos 1075B, 6546BB Nijmegen, t.a.v. kwaliteitsmanager.

Via onze website
Vul onderstaand klachtenformulier in. Dit formulier komt automatisch terecht in de inbox van het mailadres kwaliteit@debedrijfspoli.nl.

Klachtenformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.