Klachten

procedure

Klachtenprocedure

De Bedrijfspoli streeft ernaar om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, dan horen wij dit graag. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening (keuringen, spreekuren, adviesdiensten), maar ook op bijvoorbeeld onze werkwijze. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Veel gestelde vragen

Werkwijze

Maak uw klacht kenbaar via één van de onderstaande kanalen. Binnen 3 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De verantwoordelijke persoon (doorgaans MT-lid) zal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvangt u te allen tijde een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. De Bedrijfspoli streeft er naar uw klacht binnen 30 werkdagen af te handelen.

Oneens met de afhandeling

Wanneer u het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid om bij Oval een melding te doen. Dit doet u via de Geschillenregeling Arbodienstverlening. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.oval.nl/over-oval/klachtenregeling

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door De Bedrijfspoli. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat De Bedrijfspoli niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan u klacht naar kwaliteit@debedrijfspoli.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld
  • De Bedrijfspoli is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door De Bedrijfspoli, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen
  • U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens
Klacht indienen

Telefonisch
U kunt uw klacht kenbaar maken door te bellen naar 024-371 77 99. Het secretariaat zal dan het klachtenformulier telefonisch met u doornemen en dit intern doorsturen aan de Kwaliteitsmanager.

Schriftelijk
U kunt uw klacht ook kenbaar maken door schriftelijk uw klacht te adresseren aan De Bedrijfspoli – Hoofdkantoor, Kerkenbos 1075B, 6546BB Nijmegen. T.a.v. De Kwaliteitsmanager.

Via onze website
Ten slotte kunt u uw klacht kenbaar maken in onderstaand formulier. Dit formulier komt automatisch terecht in de inbox van het e-mailadres kwaliteit@debedrijfspoli.nl, waar het MT inzage in heeft.

Klachtenformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.