Parkinson
en werk

Logo_highres exparzo

Medische expertise en begeleiding van Parkinsonpatiënten in het werk

De ziekte van Parkinson/parkinsonisme is een gecompliceerde chronisch degeneratieve medische aandoening, die vroeg of laat invloed krijgt op het functioneren van parkinsonpatiënten privé en op het werk. De snelheid waarmee de klachten zich ontwikkelen en de aard van de klachten is voor iedereen verschillend. Het effect van deze diversiteit aan klachten op het werk is daarnaast afhankelijk van het soort werk, de werkomgeving en de relatie die de cliënt heeft met collega’s en leidinggevenden. Kortom, begeleiding van cliënten met parkinson/parkinsonismen in het werk vraagt specialistische kennis.

Exparzo is een centrum met specialistische kennis op het gebied van parkinson en werk en bieden u een professioneel advies op maat met betrekking tot duurzame inzetbaarheid met duidelijkheid over de belastbaarheid, behandelmogelijkheden en arbeidsmogelijkheden.

Naast dat we een vraagbaak zijn voor werknemer, werkgever, bedrijfsarts, verzekeringsarts, zorgprofessional en verzekeraar, bieden we:

 • Uitgebreide intake met advies voor vervolg
 • Begeleidingstrajecten of ondersteuning daarbij
 • Medische expertise/second opinion.

Begeleidingstraject
Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers met de ziekte van Parkinson, is het belangrijk om zo snel mogelijk na diagnosestelling de arbeidssituatie in kaart te brengen, inclusief analyse van belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie. Hierbij is het van belang om mensen met de ziekte van Parkinson te informeren over de mogelijke consequenties van de ziekte ten aanzien van arbeidsparticipatie en waar nodig te begeleiden zodat zij in staat zijn om zo lang mogelijk naar tevredenheid passende arbeid te verrichten of arbeid op een goede manier af te bouwen.

Vanuit het expertisecentrum bieden wij deze begeleiding voor werknemers en ZZP-ers  met parkinson en ondersteunen we werkgevers/bedrijfsartsen/verzekeringsartsen bij de begeleiding van werknemers met parkinson.

Intake*

 • Uitgebreid intakegesprek, indien mogelijk met partner/begeleiders
 • Indien nodig opvragen aanvullende info bij bedrijfsarts/werkgever
 • Rapportage met:
  • Beantwoording vraagstelling
  • Advies op maat ten aanzien van werk
  • Advies op maat vervolgtraject
 • Toelichting cliënt met betrekking tot rapportage
 • Indien gewenst verdere toelichting van rapportage aan bedrijfsarts/werkgever/cliënt

Vervolgtrajecten

 • Opvragen aanvullende info bij specialist
 • Voorlichting bedrijfsarts/werkgever
 • Optioneel werkplekbezoek door ergotherapeut/arboverpleegkundige/bedrijfsfysiotherapeut
 • Opstellen belastbaarheid/inzetbaarheidsprofiel
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Vervolggesprekken voor ondersteuning bedrijfsarts en werkgever bij begeleiding
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag
 • ‘Coaching on the job’

*Gewenste voorinformatie bij begeleiding en medische expertise:

 • Vraagstelling van bedrijfsarts/werkgever/cliënt
 • Brieven behandelaars (medici en paramedici)
 • Indien opgesteld UWV-documenten(Probleemanalyse, IZP of FML)

Expertise *

 • Beoordeling vragenlijst
 • Uitgebreid intakegesprek, indien mogelijk met partner/begeleider
 • Indien nodig opvragen aanvullende info bij specialist
 • Indien nodig opvragen aanvullende info bij bedrijfsarts/werkgever
 • Aan de hand daarvan bepaalt arbeidsgeneeskundig specialist belastbaarheid, eventuele behandelinterventies en de medische beperkingen .
 • Uitgebreide medische rapportage voor bedrijfsarts/medisch adviseur of UVW:
  • Bevindingen en observaties
  • Advisering ten aanzien van behandeling en werk (aanpassingen, re-integratie)
  • Inzetbaarheidsprofiel
 • Toelichting cliënt met betrekking tot rapportage
 • Indien gewenst verdere toelichting van rapportage aan bedrijfsarts/werkgever

 Aanvullende module

 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Voorlichting werkgever
 • werkplekbezoek door ergotherapeut/arboverpleegkundige/bedrijfsfysiotherapeut
 • Coaching on the job

*Gewenste voorinformatie bij medische expertise:

 • Vraagstelling van bedrijfsarts/werkgever/cliënt
 • Brieven behandelaars (medici en paramedici)
 • Indien opgesteld UWV-documenten(Probleemanalyse, IZP of FML)
Jacqueline Janssen

Jacqueline Janssen
Arbeidsgeneeskundig specialist Parkinson

Jacqueline is sinds 1997 geregistreerd en werkzaam als bedrijfsarts bij verschillende arbodiensten (interne en externe arbodienst) en voornamelijk werkzaam geweest als bedrijfsarts in de zorg, onderwijs en industrie. Tijdens haar periode bij de interne arbodienst van het Radboudumc en de Radboud Universiteit is ze in projectvorm actief geweest als arbeidsgeneeskundig consulent bij het Pijnteam UMC St Radboud en als arbeidsgeneeskundig specialist in een huisartsenpraktijk (project arbo-curatieve samenwerking in de eerste lijn).

Vanaf 2011 is ze gestart als klinisch arbeidsgeneeskundige gestart bij het Parkinsoncentrum van het Radboudumc. In het kader van haar specialisatie Parkinson heeft ze  in 2014 de masterclass Parkinson gevolgd samen met de neurologen in opleiding en is ze sindsdien betrokken bij ParkinsonNet. Vanaf 2015 t/m 2017 is ze actief geweest bij het LEAFS-project. Dit project had als ambitie de zorg en ondersteuning voor mensen, die op jonge leeftijd met de ziekte van Parkinson te maken krijgen ingrijpend te verbeteren. Ze was hierbij betrokken als projectgroepleider van de werkgroep ‘Parkinson en Werk’.

Vanaf 1 januari 2020 is ze gestart als arbeidsgeneeskundig specialist bij Exparzo. Daarnaast werkt ze 2 dagen/week als bedrijfsarts voor klanten en werkt ze 1 dag/ week aan preventieve activiteiten en projecten.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

[wpforms id="4139"]