De Bedrijfspoli biedt 2 type dienstverlening aan.

Bent u op zoek naar:

a) Een arbodienst:

  • Complete arbodienstverlening, waarbij u diensten op basis van verrichtingen kunt afnemen
  • Een aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst

b) Inzet bedrijfsarts en/of (arbo)professional

  • Een bedrijfsarts en/of gecertificeerde (arbo)professional (casemanager, arbeidsdeskundige, jurist) op structurele (uur)basis

Zorg op Maat pakketten

Dienstverlening op basis van de zogenaamde "vangnetregeling". Alle pakketten bieden hierbij een volledige (administratieve) ondersteuning op het gebied van Arbodienstverlening, signalering, trajectbewaking en de beschikbaarheid van een online verzuimmanagement systeem. Naast bovenstaande pakketten kunnen overige diensten worden afgenomen, op basis van standaard tarieven per verrichting.

Zorg Exclusief

Deze dienstverlening gaat uit van de zogenaamde “Maatwerkregeling”. Centraal hierbij staat de vaste inzet van een eigen Bedrijfsarts, eventueel gecombineerd met de inzet van een casemanager en/of arbeidsdeskundige.

neem direct contact op