Zorgportal

Functies

  • Toegangsmogelijkheden voor meerdere personen met eigen bevoegdheden.
  • Ziek- en herstelmeldingen via het systeem doorgeven en zelf verrichtingen aanvragen.
  • Alle wettelijke (Poortwachter)termijnen worden automatisch bewaakt.
  • Toegang tot adviezen en rapportages (niet-medische informatie), signalering per e-mail.
  • Alle door ons ingezette interventies zijn direct inzichtelijk.
  • Verzuimstatistieken genereren (conform TNO-verzuimnorm).
  • Online specificaties van de door ons uitgevoerde verrichtingen.
  • Medewerkers hebben toegang tot hun eigen dossier binnen de Zorgportal, bijvoorbeeld voor het invullen van een Eigen Verklaring.
  • Koppeling aan uw eigen P&O-systeem mogelijk.
Kantoo-3r De Bedrijfspoli-3
Inloggen
Snelstartgids
Factuurspecificaties downloaden
Handleiding
Veelgestelde vragen
Contact