Keuringen

De Bedrijfspoli biedt verschillende keuringen aan. Hieronder lees je meer over deze keuringen.

Naar welke keuring ben je op zoek?

Keuringskamer

Rijbewijskeuring

Wanneer de leeftijd van 75 jaar bereikt wordt of er gezondheidsbeperkingen zijn is een rijbewijskeuring nodig. Daarnaast moeten chauffeurs met een groot rijbewijs C en D bij iedere aanmelding en verlenging (5 jaar) een medische keuring ondergaan.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Meer informatie is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/europese-commissie-alle-rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
 • Eventuele medicatie;
 • Bij bril of contactlenzen de reservebril.
 • Geneeskundige verklaring via de site van het CBR of via de gemeente
 • Beoordeling van de vooraf ingevulde Eigen Verklaring;
 • Gesprek;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsveld);
 • Urineonderzoek op de aanwezigheid van glucose en/of eiwitten;
 • Gericht lichamelijk onderzoek (coördinatie en evenwicht);
 • Invullen van de Geneeskundige Verklaring bij de Eigen verklaring.

Een rijbewijskeuring neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

De keuring kost € 98,50. Pinbetaling vooraf (bij binnenkomst op locatie Nijmegen) verplicht.

Meer specifieke informatie over rijbewijskeuringen kunt u vinden op de website van het CBR of bel naar 024 – 371 77 99.

Taxi- en chauffeurskeuringen

Een chauffeurspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. Deze heeft echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar zijn in de taxi. Passagiers weten zo dat ze bij een erkende chauffeur instappen. De passen worden uitgegeven door de KIWA en controleert deze ook. De taxipas is maximaal vijf jaar geldig. Indien er medische redenen zijn om van deze geldigheidsduur af te wijken, kan de verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven.

 • Geneeskundige verklaring uitgegeven door de KIWA.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
 • Eventuele medicatie en correspondentie van specialisten;
 • Bij bril of contactlenzen de reservebril.
 • Gesprek;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsveld);
 • Urineonderzoek op de aanwezigheid van glucose en/of eiwitten;
 • Fluistertest en op indicatie een audiogram
 • Gericht lichamelijk onderzoek;
 • Beoordeling en advies;
 • Invullen van de Geneeskundige Verklaring bij de Eigen verklaring.

Een taxikeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Taxikeuring
De keuring kost € 101,75,00 exclusief BTW (€123,12 inclusief BTW)

Intredekeuring chauffeur standaard, excl. ECG:
De keuring kost €179,50 exclusief BTW (€217,20 inclusief BTW)

Intredekeuring chauffeur uitgebreid, excl. ECG:
De keuring kost €247,50 exclusief BTW (€299,48,20 inclusief BTW)

Chauffeurskeuring (CAO beroepsgoederen vervoer), excl. ECG
De keuring kost €120,00 exclusief BTW (€145,20 inclusief BTW)

Bel voor meer informatie naar 024 – 371 77 99.

Levensverzekeringkeuring

Een medische keuring kan onderdeel zijn bij het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering. De inhoud van de keuring verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wij versturen het rapport met de uitslagen naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. De medisch adviseur beoordeelt de bevindingen op inhoudelijke grond. De keuringsarts heeft dus alleen een signalerende functie. De kosten voor een levensverzekeringkeuring worden over in de meeste gevallen door de verzekeringsmaatschappij betaald.

 • Geldig legitimatiebewijs ( paspoort of rijbewijs)
 • Vragenlijst van de verzekeringsmaatschappij
 • Indien bekend dossiernummer en/of kenmerk verzekering
 • Gezondheidsverklaring;
 • Gesprek;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Urine en bloedonderzoek

Een levensverzekeringskeuring neemt ongeveer 60 minuten in beslag.

De kosten gaan rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.

Bel voor meer informatie naar 024-371 77 99

Medibuskeuring

De medibuskeuring is wettelijk verplicht voor de chauffeur die valt onder de CAO ‘besloten busvervoer’ en voor de zelfstandige touringcarchauffeur. Deze chauffeurs moeten elke vijf jaar een nieuwe geneeskundige verklaring hebben.

Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor het besturen van een bus en of deze zijn of haar functie kan uitoefenen. Hierbij wordt zowel op lichamelijke als geestelijke afwijkingen gelet, die beletten een bus te besturen. De kandidaat moet beschikken over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen.

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een ‘medibus geneeskundige verklaring’

 • Geldig Identiteitsbewijs en/of rijbewijs;
 • Eventuele medicijnen en correspondentie van specialisten;
 • Bril of contactlenzen.
 • Vragenlijst
 • Een vragenlijst (medibus);
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Bloeddruk- en polsmeting;
 • Het bepalen van de gezichtsscherpte veraf en dichtbij;
 • Onderzoek van het gezichtsveld;
 • Fluistertest (op indicatie evt. audiometrie)

Een medibuskeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

De keuring kost €111,- exclusief BTW en €134,31 inclusief BTW. (tarief 2020)

Voor meer informatie over de medibuskeuring kunt u kijken op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. of bel naar 024-371 77 99