corona

module

Coronamodule

De Inspectie van SZW zal in 2021 bijzondere aandacht besteden aan het risico dat het coronavirus vormt voor werkenden. Daarom staat voor bedrijven de inventarisatie van dit risico in de RI&E centraal. Daarnaast moeten werkgevers aangeven op welke manier zij het coronarisico het hoofd gaan bieden. In hun plan van aanpak moeten zij dan ook aangeven hoe zij coronaproof werk willen vormgeven.

De Bedrijfspoli ondersteunt je graag met het opstellen van een officiële Coronamodule waarin bijvoorbeeld extra nieuwe risico’s zijn:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht;
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar.
 

 

Wat betekenen deze risico’s en de anderhalve meter samenleving op kantoor voor de werkgever, de medewerker en de situatie op de werkplek? Enkel een coronaprotocol is niet voldoende voor het ministerie van SZW.

De Bedrijfspoli kan u ondersteunen met de officiële coronamodule!

De Bedrijfspoli heeft zich voor de second opinion aangesloten bij de ‘Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion’ (LPBSO). Via de LPBSO hebben medewerkers vrije toegang tot verschillende bedrijfsartsen voor de uitvoering van een second opinion. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Benadert de medewerker, buiten het contract van De Bedrijfspoli, zelf een bedrijfsarts voor een second opinion? Dan ben je als werkgever niet verplicht deze kosten te vergoeden.

Wat is een second opinion?

Een second opinion staat letterlijk voor de vertaling vanuit het Nederlands naar het Engels; een tweede mening. Of werkelijk, een extra secure blik op de situatie. Bij een second opinion heb je behoefte aan meer ogen die jouw toestand deskundig kunnen beoordelen. Er wordt nadrukkelijk gevraagd om de mening van een andere bedrijfsarts dan voorheen. In het geval van een second opinion wordt er door een andere bedrijfsarts gekeken naar het reeds gedane onderzoek. Hier kijkt hij met een kritisch oog naar en maakt hier vervolgens een rapport van. In het contract tussen de bedrijfsarts en de werkgever staat opgenomen welke diverse arbodiensten en/of bedrijfsartsen geraadpleegd mogen worden voor het uitvoeren van een second opinion. Wanneer een medewerker een second opinion wil laten uitvoeren komen hier uiteraard kosten bij kijken. Deze kosten zijn voor de werkgever. Wanneer de medewerker zelf een bedrijfsarts benaderd zijn deze wel voor zichzelf.

De procedure van een second opinion

In het begin is er een contract opgesteld tussen bedrijfsarts en werkgever. Hierin staan naast de geraadpleegde bedrijfsarts ook overige artsen in vermeld. De huidige bedrijfsarts schakelt snel met de ander en deze doet vervolgens een second opinion. Wanneer een werknemer steeds opnieuw een second opinion aanvraagt kan deze uiteindelijk worden geweigerd. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

Er zijn een aantal gevallen waarbij een medewerker een second opinion kan aanvragen. Wanneer een werknemer verzuimbegeleiding nodig heeft, gebeurt dat veelal in de volgende gevallen:

  • Bij een advies gericht op verzuimbegeleiding bij ziekmelding
  • Bij een advies over arbeidsomstandigheden
  • Bij een advies gericht op een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Wanneer een ingeschakelde bedrijfsarts om een second opinion te doen zijn oordeel velt over een reeds gegeven advies, dient hij deze uitgebreid te motiveren. Hij dient concreet aan te geven of hij dit advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt en waarom.

Als de oorspronkelijke bedrijfsarts de second opinion overneemt zal hij ook degene zijn die het verzuimproces verder begeleid met de medewerker. Wil de medewerker dit absoluut niet, dan kan hij bezwaar aantekenen. Een reden hiervoor is meestal dat de oorspronkelijke bedrijfsarts het advies niet wil of kan overnemen. Dit komt zelden voor.

Op zoek naar een bedrijfsarts voor een second opinion?

Heb je nog vragen aan onze bedrijfsarts over een second opinion? Wij geven graag meer informatie en advies over dergelijke situaties. Het kan uiteraard ook dat je andere vragen hebt met betrekking tot een bedrijfsarts of onze arbodienst. Bellen kan altijd op werkdagen tussen 08:30u en 17:00u op 024 3717799. Mailen kan uiteraard ook naar info@debedrijfspoli.nl. Graag zelfs!

Contact

Wij zijn je graag van dienst. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Je kan ook direct bellen naar: 024-371 77 99 of stuur een e-mail naar servicebureau@debedrijfspoli.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.