RI&E corona

Wat is een risico-inventarisatie en evaluatie?

Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderzoek voor bedrijven met personeel. Tijdens deze risico-inventarisatie en evaluatie maken specialisten een overzicht van gevaren en risico’s die zich tijdens werk kunnen voordoen. Het doel van het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie is dat u duidelijk hebt voor uzelf en uw werknemers welke gevaren er zijn en hoe deze zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden. Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en laat Rienks Arbodienst een RI&E checklist uitvoeren. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren door een risico-inventarisatie en evaluatie te maken. Heeft u vragen of interesse over RI&E? Neem dan snel contact met ons op.

Een Risico-inventarisatie en evaluatie maken met onze RI&E checklist

Aan de hand van onze RI&E checklist kunnen wij voor u een risico-inventarisatie en evaluatie maken. Hiermee stellen wij een lijst op waar risico’s en oplossingen die zich voordoen bij u op de werkvloer in kaart gebracht worden. Zo kunt u het risico op gevaar en gezondheid zo goed mogelijk inperken voor uw personeel. Daarbij heeft een risico-inventarisatie en evaluatie het voordeel dat het verzuim en problemen kan voorkomen. Uiteindelijk bespaart het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie dus geld. Een RI&E onderzoek is bij Rienks Arbodienst zeer uitgebreid. Zo brengen wij elk risico en gevaar in kaart, van gehoorbeschadiging tot risico op geweld en intimidatie, alles wordt meegenomen in ons onderzoek.

Een risico-inventarisatie en evaluatie laten uitvoeren

Heeft u hulp nodig bij het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie? Wij kunnen u helpen met een wettelijk getoetst plan van aanpak voor een overzicht van de veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie. Neem hier contact op voor een afspraak.