RIE &

plan van aanpak

Risico Inventarisatie & Evaluatie en Plan van Aanpak

Iedere werkgever, met uitzondering van ZZP’ers, is verplicht om een overzicht op te stellen van alle risico’s die kunnen voorkomen. Hiermee zorgt de werkgever ervoor dat alle medewerkers gezond en veilig kunnen werken. De werkgever doet dit in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Het belangrijkste onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. De RI&E en het plan van aanpak moeten getoetst worden bij een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

We adviseren om de RI&E in ieder geval op de agenda te zetten tijdens directie- en arbobeleidsoverleggen. De arbeidsinspectie kan naar de RI&E en het plan van aanpak vragen. Als u deze niet heeft kunt u een boete krijgen van de arbeidsinspectie.

Heeft u nog geen RI&E en PvA? Doe dit direct! De Bedrijfspoli kan u hierbij helpen.

Wat is een second opinion?

Het is aan de werkgever zelf om de gevaren en risico’s te analyseren. Een werkgever mag ook zelf het plan van aanpak opstellen. Hij of zij is daarbij wel verplicht om zich bij te laten staan en advies te vragen aan één of meerdere deskundige werknemers, zoals de preventiemedewerker.

Ook is het verstandig een afspraak te maken met de arbodienst en advies te vragen aan een arbodeskundige. Het is niet wettelijk verplicht om de arbodienst om advies te vragen. Als de arbodienst om advies gevraagd wordt, dan toetsen zij de RI&E en het plan van aanpak op basis van de criteria van artikel 2.1 van de Arboregeling. Het toetsingsrapport zenden zij aan de werkgever en, indien aanwezig, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Ten slotte is het verstandig om uw medewerkers erbij te betrekken. Zij kunnen aangeven welke maatregelen zij het belangrijkst vinden. Als medewerkers betrokken worden bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid zullen ze ook eerder geneigd zijn mee te werken aan de uitvoering ervan. Iedere medewerker heeft het recht om kennis te nemen van de RI&E en het plan van aanpak.

RI&E in de wet

U moet uw preventiemedewerker betrekken bij het opstellen van de RI&E en het PvA. Veel andere deskundigen kunnen een waardevolle bijdrage leveren, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts, de arbeidhygiënist of de veiligheidskundige.

De RI&E en het PvA moeten worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de RI&E compleet en betrouwbaar is. Zij schrijven een advies aan de werkgever. Neem contact op met De Bedrijfspoli indien je nog geen contact hebt met een (gecertificeerde) arbodienst.

Heeft uw organisatie meer dan 25 werknemers? Dan moet u uw RI&E en PvA altijd laten toetsen. Ook als u een erkend RI&E-instrument heeft gebruikt. Bij 25 of minder werknemers geldt: als u een erkend RI&E-instrument gebruikt, hoeft u de RI&E en het PvA niet te laten toetsen.

RI&E en de officiële coronamodule 2021

De Inspectie van SZW zal in 2021 bijzondere aandacht besteden aan het risico dat het coronavirus vormt voor werkenden. Daarom staat voor bedrijven de inventarisatie van dit risico in de RI&E centraal.

Daarnaast moeten werkgevers aangeven op welke manier zij het coronarisico het hoofd gaan bieden. Wat betekenen deze risico’s en de anderhalve meter samenleving op kantoor voor de werkgever, de medewerker en de situatie op de werkplek? Enkel een coronaprotocol is niet voldoende voor het ministerie van SZW.

De Bedrijfspoli ondersteunt je graag met het opstellen van een officiële Coronamodule waarin bijvoorbeeld extra nieuwe risico’s zijn:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar

Lees hier meer over de mogelijkheden.

Contact

Wij zijn je graag van dienst. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Je kan ook direct bellen naar: 024-371 77 99 of stuur een e-mail naar servicebureau@debedrijfspoli.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.