Coronamodule

De Inspectie van SZW zal in 2021 bijzondere aandacht besteden aan het risico dat het coronavirus vormt voor werkenden. Daarom staat voor bedrijven de inventarisatie van dit risico in de RI&E centraal. Daarnaast moeten werkgevers aangeven op welke manier zij het coronarisico het hoofd gaan bieden. In hun plan van aanpak moeten zij dan ook aangeven hoe zij coronaproof werk willen vormgeven.

De Bedrijfspoli ondersteunt je graag met het opstellen van een officiële Coronamodule waarin bijvoorbeeld extra nieuwe risico’s zijn:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht;
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar.

Wat betekenen deze risico’s en de anderhalve meter samenleving op kantoor voor de werkgever, de medewerker en de situatie op de werkplek? Enkel een coronaprotocol is niet voldoende voor het ministerie van SZW.

De Bedrijfspoli kan u ondersteunen met de officiële coronamodule!

Coronamodule
Heeft u een actuele RI&E, maar ontbreekt daarin alleen de risico-inventarisatie rondom een pandemie, dan bieden wij u onze Coronamodule aan als aanvulling op uw bestaande RI&E en Plan van Aanpak. Zo voldoet u niet enkel aan de wettelijke verplichtingen, maar zorgt u ook voor de juiste beslissingen in de (nabije) toekomst.

Ons adviesteam heeft een module ontwikkeld, volgens de laatste, zowel wetenschappelijke als praktische, inzichten, waarmee we snel zaken op een rijtje zetten:

  • Zijn onze medewerkers en bezoekers voldoende beschermd tegen besmettingsgevaar?
  • Zijn onze werkplekken coronaproof ingericht?
  • Hoe zorgen we dat onze medewerkers en bezoekers zich houden aan de afspraken?
  • Hoe zorgen we dat onze thuiswerkers gezond, gemotiveerd en productief blijven?
  • Hoe ziet u de toekomst voor uw bedrijfsvoering of inrichting?
Meer informatie

Uitvoering van een nieuwe RI&E of actualisatie. Nu met Coronamodule.
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met de RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen en leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten.

Iedere organisatie treft maatregelen om medewerkers en klanten te beschermen tegen de risico’s van Covid-19. Kosten nog moeite worden gespaard. Maar zijn alle maatregelen ook zinvol? Om dure, zinloze maatregelen te voorkomen zou u per locatie een risicoweging moeten uitvoeren.
De Bedrijfspoli is een expert is het opstellen en de actualisatie van een RI&E.

Heeft u nog geen RI&E, of is deze niet meer actueel? De offerte op maat volgt na een intakegesprek.

Meer informatie

Wat is de RI&E?

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. Samen met het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak kan de RI&E gezien worden als de basis van uw arbobeleid. Het is een verplichting vanuit de Arbowet dat uw RI&E actueel is. Het uitvoeren van de RI&E is een van onze kernprocessen. Wij adviseren maatregelen die organisaties kunnen (of moeten) treffen om werknemers beter te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Er wordt onder andere gekeken naar acute risico’s als beknelling, vallen of aanrijding, maar ook naar risico’s die op lange termijn tot ziekte kunnen leiden.

Wij vinden het als De Bedrijfspoli belangrijk om aandacht te besteden aan de preventieve kant van de arbozorg. En daarom willen wij u assisteren en adviseren over de vraagstukken die de RI&E met zich meebrengt.