preventie

Als werkgever draag je zorg voor alle medewerkers binnen je organisatie en ben je verplicht om een arbobeleid op te stellen, wat begint met een RI&E.

RI&E

Zowel werkgevers als medewerkers dragen bij aan het succes van een organisatie. Daarom is het belangrijk om een zo gezond mogelijk bedrijf te realiseren en dit te behouden. Met diverse middelen, waaronder de RI&E, wordt ervoor gezorgd dat de veiligheid van eenieder gewaarborgd wordt en risico’s geminimaliseerd worden. De Bedrijfspoli helpt je om je organisatie van minder risico’s, meer veiligheid en meer gezondheid te voorzien.

Veel gestelde vragen

Wat betekent RI&E?
RI&E staat voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Het zorgt ervoor dat alle arbeidsrisico’s van je organisatie nauwkeurig in kaart worden gebracht. Met een RI&E ontwikkel je een plan van aanpak dat ervoor zorgt dat je bedrijf of organisatie aan de belangrijkste eisen voldoet voor een veilige en werkbare werkomgeving. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat je organisatie (en de medewerker) gezond blijft, er minder ziekteverzuim optreedt en ongevallen worden voorkomen.

De Bedrijfspoli adviseert en implementeert diverse mogelijkheden om risico’s binnen je organisatie te beperken en de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Risico’s, zoals plekken of apparaten die ernstige ongelukken kunnen veroorzaken, maar ook risico’s die tot (langdurig) ziekteverzuim kunnen leiden, worden door ons aangepakt met een RI&E en plan van aanpak..

Wanneer is een RI&E verplicht voor je organisatie?
In feite is een RI&E altijd verplicht wanneer je medewerkers in dienst hebt. Werk je als ondernemer alleen, bijvoorbeeld als zzp’er? Dan is het document niet verplicht, omdat je niet verantwoordelijk bent voor medewerkers. Wanneer je als zzp’er één of twee werknemers in dienst neemt die bijvoorbeeld enkel de administratie uitvoeren, wordt de RI&E automatisch verplicht..
Hoe wordt de RI&E door ons opgemaakt?
We stellen een RI&E op voor je organisatie in de vorm van een dynamisch document. Het is namelijk de bedoeling dat risico’s, oplossingen en evaluaties besproken worden en er draagvlak voor gecreëerd wordt op de werkvloer. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je RI&E hierop berust is. Een goede RI&E bevat een algehele risico-inventarisatie van de organisatie en omschrijft welke zaken goed gaan en wat er verbeterd moet worden.

Daarnaast bevat het document een plan van aanpak. Dit plan beschrijft de manier waarop de risico’s worden weggenomen binnen de organisatie. Hierna wordt het opgemaakte document met oplossingen getoetst door De Bedrijfspoli en wordt er gekeken of diverse risico’s naar verwachting zullen worden beperkt door de voorgestelde maatregelen. Het doel van de RI&E toetsing is dat vastgesteld wordt dat deze volledig en betrouwbaar is en je een gezonde- en veilige organisatie wordt..

Waarom wordt een RI&E door ons uitgevoerd?
Wij vinden het belangrijk dat ieder bedrijf, iedere werkgever en alle medewerkers kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is hier het perfecte middel voor en kan belangrijke risico’s signaleren. Wij nemen je als organisatie mee in het soms wat complexe document en voorzien je van alle informatie die nodig is om je bedrijf gezonder te maken. Een RI&E opstellen is stap één, maar het is tevens de bedoeling dat je als bedrijf samenwerkt aan het beperken van de ontdekte risico’s. De preventiemedewerker is hier een belangrijke schakel voor. Deze betrekken wij altijd bij de uitvoering van de RI&E.
RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst
Als gecertificeerde arbodienst kan De Bedrijfspoli je helpen bij het toetsen van de RI&E. Na het opstellen van het document is het van groot belang dat in ieder geval de grootste risico’s worden getoetst. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwe werkplekken of werkprocessen zijn. De Bedrijfspoli biedt hier volledige ondersteuning in en zorgt ervoor dat er een passende oplossing komt voor diverse risico’s.
Wat gebeurt er nadat een RI&E is uitgevoerd?
Als de (eerste) toetsing heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat de gevonden risico’s worden aangepakt en beperkt. Vervolgens dient de RI&E actueel gehouden te worden door niet alleen de werkgever, maar ook de medewerkers. Wij raden je als werkgever dan ook aan om de RI&E te delen met het personeel om zo draagvlak te creëren voor positieve veranderingen in veiligheid, gezondheid en risicobeperking.
RI&E en het coronavirus
De Bedrijfspoli volgt de berichtgeving vanuit de overheid. Daarnaast zijn onderstaande bronnen van informatie over het coronavirus beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met een bedrijfsarts.

 

Contact

Wil je een Risico-Inventarisatie en Evaluatie laten uitvoeren door een betrouwbare gecertificeerde arbodienst?

Vul je naam en e-mailadres in en we nemen contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.