Terug naar overzicht

Basiscontract

Eén van de belangrijkste punten van de gewijzigde Arbowet is de invoering van het Basiscontract. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een gecertificeerde arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts.

In het Basiscontract staan werkafspraken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door ‘kerndeskundigen’. Deze vier kerndeskundigen zijn: bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatieadviseur. Iedere werkgever in Nederland is verplicht om het Basiscontract af te sluiten. Met alle contracten van De Bedrijfspoli voldoe je als werkgever aan alle eisen.