Jacqueline Janssen

Jacqueline is sinds 1997 geregistreerd en werkzaam als bedrijfsarts bij verschillende arbodiensten (interne en externe arbodienst) en voornamelijk werkzaam geweest als bedrijfsarts in de zorg, onderwijs en industrie. Tijdens haar periode bij de interne arbodienst van het Radboudumc en de Radboud Universiteit is ze in projectvorm actief geweest als arbeidsgeneeskundig consulent bij het Pijnteam UMC St Radboud en als arbeidsgeneeskundig specialist in een huisartsenpraktijk (project arbo-curatieve samenwerking in de eerste lijn).

Vanaf 2011 is ze gestart als klinisch arbeidsgeneeskundige gestart bij het Parkinsoncentrum van het Radboudumc. In het kader van haar specialisatie Parkinson heeft ze in 2014 de masterclass Parkinson gevolgd samen met de neurologen in opleiding en is ze sindsdien betrokken bij ParkinsonNet. Vanaf 2015 t/m 2017 is ze actief geweest bij het LEAFS-project. Dit project had als ambitie de zorg en ondersteuning voor mensen, die op jonge leeftijd met de ziekte van Parkinson te maken krijgen ingrijpend te verbeteren. Ze was hierbij betrokken als projectgroepleider van de werkgroep ‘Parkinson en Werk’.

Vanaf 1 januari 2020 is ze gestart als arbeidsgeneeskundig specialist bij Exparzo. Daarnaast werkt ze 2 dagen/week als bedrijfsarts voor klanten en werkt ze 1 dag/ week aan preventieve activiteiten en projecten.