Wanneer u langdurig ziek bent moet uw werkgever voldoen aan de regels in de Wet Verbetering Poortwachter.

Probleemanalyse

In dit kader maakt de bedrijfsarts na 6 weken samen met u een Probleemanalyse. Daarin staat welk werk of taken u nog kunt verrichten en hoe u het beste weer aan het werk kunt gaan. Wanneer u een afspraak met de bedrijfsarts heeft is een goede voorbereiding belangrijk. Het kan nuttig zijn om van tevoren al zaken op papier te zetten:
wat wilt u vertellen
welke vragen heeft u?
wat wilt u bereiken?

Plan van aanpak

De Probleemanalysekunnen u en uw werkgever gebruiken om samen een Plan van aanpak op te stellen voor uw re-integratie rond de 8 weken. Dit is het moment om met uw leidinggevende te bespreken wat u nodig heeft om weer aan het werk te gaan, nu of in de toekomst.
In de periode erna zult u regelmatig contact hebben met uw bedrijfsarts om uw medische situatie op dat moment te bespreken en met de casemanager om te kijken of uw re-integratie optimaal verloopt.

Eerstejaarsevaluatie

ft u een Eerstejaarsevaluatie met uw werkgever en bespreekt u hoe u ervoor staat op dat moment. Ook kijkt u terug naar het afgelopen jaar, heeft u voldoende inspanningen gedaan om weer aan het werk te kunnen? Is het doel bereikt? En wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar?

Eindevaluatie en aanvraag WIA

Als u 1 jaar en 9 maanden ziek bent, kunt u een WIA-uitkering aanvragen en maakt daarvoor een eindevaluatie met uw werkgever. Alle voorgaande documenten gebruikt u om hiervan een eindevaluatie te maken. Daarnaast beschrijft u welke mogelijkheden u nog ziet bij uw werkgever.

UWV beoordeelt vervolgens of u en uw werkgever voldoende aan uw re-integratie hebben gedaan. Indien zij vinden dat uw werkgever te weinig heeft gedaan, dan moet het loon langer doorbetaald worden. Indien uw werkgever voldoende inspanningen heeft verricht, dan volgt de WIA-keuring...

Wat kan de bedrijfsarts betekenen bij ernstige aandoeningen die niet door het werk veroorzaakt worden?
Ook bij ernstige aandoeningen, zoals hartklachten of kanker, kan de bedrijfsarts u bijstaan met advies en ondersteuning, eventueel in samenwerking met de huisarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog, oefentherapeut of andere hulpverleners. De bedrijfsarts zal in overleg met u kijken wat uw rol binnen uw bedrijf op dat moment kan zijn.