Dienstverlening in het kader van eigenrisicodragerschap (BeZaVa)Prijs

Trajectbewaking- en signalering van een medewerker die (ziek) uit dienst is.

Wij blijven uw ex-medewerker die ziek uit dienst is gegaan tot maximaal 10 jaar volgen. Wij verzorgen in overleg en afstemming met u dat uw ex-medewerker periodiek wordt opgeroepen voor een spreekuur bij onze verzekeringsarts. U kunt dit traject op de vertrouwde wijze volgen via de ZorgPortal.

Ondersteuning bij opzet beleid en protocol op basis van BeZaVa.

Een goed begin is ook bij eigenrisicodragerschap in het kader van de Ziektewet, het halve werk. Desgewenst kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een specifiek verzuimbeleid en protocol in dit kader. Denk hierbij o.a aan (wettelijke) afspraken omtrent het beschikbaar zijn van uw medewerker voor de oproepen bij onze verzekeringsarts.

Preventieve no-risk Controle.

Mogelijk heeft u medewerkers in dienst met een actuele no-risk status. Denk hierbij o.a een ziekte ten gevolge van zwangerschap of een actuele WIA status. In deze gevallen bent u niet (financieel) verantwoordelijk voor de eventuele uitkering van uw ex-medewerker mocht deze ziek uit dienst gaan. Het is zinvol om deze situaties vooraf goed in beeld te hebben. Hierbij kunnen wij u ondersteunen.Controle beschikkingen UWV (zowel Ziektewet als WGA).

Wanneer u een of meerdere ex-medewerkers hebt, die ziek uit dienst zijn gegaan, ontstaat er voor u een schadelast. UWV zal deze aan u doorberekenen, middels een jaarlijkse beschikking. Het verdient de moeite en aanbeveling om deze beschikking grondig te (laten) controleren. Wij kunnen deze controle voor u uitvoeren op basis van "No cure no pay". In geval van onvolkomenheden bij het UWV kunnnen wij namens u eeen bezwaar- en beroepsproceduren tegen UWV voeren. Indien onze acties leiden tot een beperking in de kosten voor u, brengen wij aan u 20% in rekening van de door ons gerealiseerde besparing.

Spreekuur bij verzekeringsarts (beoordeling wijzigingen beperkingen en mogelijkheden).

Afhankelijk van het door u gekozen traject en uw verzuimbeleid- en protocol, kunnen wij uw medewerker 1-4 x per jaar oproepen voor een spreekuur bij de verzekeringsarts. Tijdens dit spreekuur vindt een beoordeling van de actuele beperkingen en mogelijkheden van uw ex-medewerker plaats.

Arbeidsdeskundige check naar aanleiding van spreekuur verzekeringsarts (alleen indien noodzakelijk).

Indien er op basis van het spreekuur bij de verzekeringsarts een verandering in mogelijkheden en beperkingen wordt vastgesteld, dan kan in overleg met u een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet ter ondersteuning en onderbouwing van uw verzoek aan UWV tot aanpassing van de Ziektewetuitkering.

Ondersteuning bij aanvraag incl. ondersteuning bezwaar en beroep.

Wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot aanpassing van de ziektewetuitkering aan UWV. Indien UWV dit verzoek in eerste instantie afwijst, kunnen wij u ondersteunen in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.