Ook op het gebied van preventie kan ons team van casemanagers, arbeidsdeskundigen en jurist u ondersteunen bij het bij- of opstellen van uw preventiebeleid en -protocol. Hierbij houden ze rekening met uw bedrijfscultuur, missie, visie en doelstellingen en zorgen ze dat de inhoud van uw protocol geheel up-to-date is met de actuele wet- en regelgeving en de laatste inzichten op het gebied van gezond werken.

Preventief Medisch onderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) signaleert u gezondheidsrisico’s om gezondheidsklachten en ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Bovendien heeft een PMO een positief effect op het functioneren van medewerkers; ze worden zich beter bewust van de invloed van het werk op hun gezondheid en welzijn.

Als werkgever krijgt u een beeld van de gezondheid van uw werknemers (of bijvoorbeeld een afdeling of vestiging) en u kunt de uitkomsten vergelijken met branchecijfers of de totale Nederlandse bevolking. Een PMO kan ook het uitgangspunt zijn voor een plan van aanpak om de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren of te beschermen.

Wanneer u een PMO laat uitvoeren door De Bedrijfspoli, kijken wij samen met u naar uw onderzoeksdoelstellingen en bepalen vervolgens gericht het type onderzoek om onnodig hoge kosten te voorkomen.

Risico inventarisatie en evaluatie

Preventie is het in kaart brengen en ondervangen van risicofactoren die een negatief effect op inzetbaarheid kunnen hebben met verzuim als gevolg.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mentale en fysieke risicofactoren op de werkvloer en de signalerende rol van leidinggevenden in de communicatie met hun medewerkers, zoals herkennen en voorkomen van dreigende burn-out, werkgerelateerde stressfactoren, maar ook de opvang van medewerkers na een traumatische gebeurtenis op het werk.

Traumaopvang

Wat moet u doen wanneer er binnen uw organisatie een (dodelijk) bedrijfsongeval plaatsvindt? In dit soort noodgevallen is het van belang dat u snel kunt schakelen! De Bedrijfspoli biedt u in samenwerking met HSK een extra module aan:

Trauma – en crisisopvang voor uw medewerkers

  • In het geval van crisis is er een 24/7 telefonische bereikbaarheid van trauma- en crisisopvang.
  • De Bedrijfspoli en HSK, zijn indien wenselijk snel ter plaatse voor hulpverlening. Zo kunnen mogelijke psychische klachten bij medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt vroegtijdig worden herkend en wordt eventueel verzuim, voorkomen of beperkt gehouden.

Inhoud dienstverlening:

24 uur per dag / 7 dagen per week is er een psycholoog van HSK bereikbaar. Wanneer er behoefte is aan acute hulpverlening op locatie, kan deze binnen 4 uur na de melding op de plaats van de calamiteit zijn voor hulpverlening.

Inzet psycholoog die twee mondelinge (groeps)gesprekken ter plaatse van het incident voert met de medewerkers. De eerste keer op de dag van het incident en de tweede keer in overleg met betrokkenen, maar uiterlijk binnen twee weken.

Indien gewenst kan ook de Bedrijfsarts ter plaatse van het incident aanwezig zijn ter begeleiding. Aangezien deze persoon bekend is bij de medewerkers, kan hij/zij een actieve en preventieve rol hebben tijdens de begeleiding. Losse consulten op indicatie.

Als vervolg op een opvangmodule trauma kan de therapeut een nazorgmodule adviseren. Dit betreft een behandeling van het slachtoffer op een HSK-vestiging. Inhoud: onderzoek welke aspecten meespelen. Vervolgens, indien wenselijk, verwijzing naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.