Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de adviseur van zowel de organisatie als haar medewerkers. De bedrijfsarts adviseert over veilig en gezond werken. Vanuit de doelstelling medewerkers te laten presteren onder goede omstandigheden. Adviezen kunnen individueel gericht zijn en op de organisatie. De bedrijfsarts houdt spreekuur op het bedrijf of bij De Bedrijfspoli. En neemt deel aan besprekingen met de OR, de preventiemedewerker en management waar het gaat om de veilige en gezonde werkomgeving.

Coach Arbeid en Gezondheid (CAG)

De CAG werkt in de verlengde arm en dus onder (medische) verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De CAG mag vrijwel alle werkzaamheden van de bedrijfsarts overnemen. Gesprekken met de CAG hebben dus dezelfde vertrouwelijkheid als met de bedrijfsarts.

Adviseur Inzetbaarheid (AI)

De AI is de ondersteuner van de leidinggevende. De AI begeleidt de ontwikkeling naar ‘Eigen Regie’ van organisaties. En houdt alle Poortwachtertermijnen in de gaten, volgt de re-integratie en ondersteunt bij het opstellen van het plan van aanpak. De AI kan deelnemen aan een gesprek van tussen leidinggevende en medewerker, maar bespreekt niet de medische situatie.

Arbeidsdeskundige (AD)

De AD komt in beeld zodra er twijfel bestaat over de terugkeer van de medewerker in de eigen functie. Het kan zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden of dat er een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf gevonden moet worden. De AD brengt dit in kaart en geeft advies. Het is ook mogelijk om de AD in te zetten als de medewerker nog aan het werk is, maar er risico’s op latere uitval voorzien worden.

neem direct contact op