Netwerk en sponsoring

Netwerk

De Bedrijfspoli is aangesloten bij de OVAL (branche voor duurzame inzetbaarheid) en het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid).

Deze lidmaatschappen stellen ons in staat de actuele ontwikkelingen in de markt voor duurzame inzetbaarheid mede vorm te geven en gebruik te maken van de instrumenten die beschikbaar worden gesteld om duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen.

De Bedrijfspoli is daarnaast lid van diverse netwerken in de regio die zich richten op arbeidsparticipatie:

ION is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief ondernemen te stimuleren in de regio en actief in te zetten op het behalen van de doelstelling in het Sociaal Akkoord: meer werk voor mensen met een beperking. Dit doen ze onder andere door zich in te zetten als ambassadeur van het WerkBedrijf. ION is ontstaan vanuit de landelijke baanafspraak, meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor sociale ondernemers.

De Nieuwe Arbeid (DNA) heeft als doel: een meer duurzame nieuwe arbeidsmarkt én het bevorderen van de nieuwe arbeid in beide regio’s. De Nieuwe Arbeid bestaat uit twee onafhankelijke Stichtingen in de regio Gelderland en Noordoost-Brabant. De Stichtingen wordt gevormd van, voor en door werkgevers uit diverse sectoren. De Nieuwe Arbeid werkt samen met andere netwerken, partijen en stakeholders in de regio. Partners die ervoor zorgen dat we met elkaar meer en meer kennis delen en verbindingen leggen om Gelderland en Noordoost-Brabant krachtig te laten acteren in deze veranderende arbeidsmarkt.

Sponsoring

De Bedrijfspoli sponsort Marjolein Buis. Zij volleybalde op hoog niveau, tot ze op haar veertiende gezondheidsproblemen kreeg. Ze bleek het syndroom van Ehlers-Danlos te hebben, een bindweefselaandoening, en kwam in een rolstoel terecht. Marjolein bleef sportief en raakte betrokken bij het rolstoeltennis, met succes. Tijdens de Paralympische Spelen van 2012 sleepte ze in het dubbelspel samen met Esther Vergeer een gouden medaille binnen. In 2016 voegde ze daar samen met Diede de Groot een zilveren medaille aan toe.

Marjolein is veel van huis voor internationale toernooien. Het reizen en spelen combineert ze met studeren; ze is momenteel in het bezit van een hbo-diploma sociaal pedagogische hulpverlening en een bachelor psychologie. Het volgende doel voor Marjolein zullen de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio zijn.

Het verhaal van Marjolein sluit aan bij onze visie van Medewerkerkracht. De Bedrijfspoli ondersteunt haar dan ook graag financieel, als een van de subsponsors van Marjolein Buis.

Marjolein Buis

Meer weten over De Bedrijfspoli? Lees verder over ons team, onze pakketten of nieuws.