Week van de RI&E 2021

Preventie als succesfactor voor beter presterende medewerkers

De corona-pandemie heeft u als werkgever ongetwijfeld voor uitdagingen gezet, ook als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Op een gezonde manier thuiswerken hoort daar ook bij. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s en maatregelen vorm te geven. De Bedrijfspoli is supporter van de Week van de RI&E en ondersteunt u daarbij. 

Met inmiddels al een jaar thuiswerken en corona-maatregelen achter de rug is het ook tijd om vooruit te kijken. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat gezondheid – ook op het werk – op ieders netvlies staat. Bedrijven kijken naar mogelijkheden om thuiswerken vorm te geven en voorbereid te zijn op meer virusuitbraken in de toekomst. De RI&E biedt hier structuur in aan. Hoe geef je de nieuwe manieren van werken vorm in jouw bedrijf? Met goede werkomstandigheden heeft u tevreden medewerkers en een hogere productiviteit. En hoe zorg je dat je bedrijf voorbereid is op gezondheidsrisico’s?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geef je inzicht in de risico’s van onder andere thuiswerken, virussen en werkdruk in de werkomgeving, waaruit een plan van aanpak volgt om maatregelen te nemen. Precies wat u nodig heeft om voorbereid de toekomst in te gaan. Ook voor kleinere bedrijven met 2-50 werknemers. Bovendien is het nu verplicht om Corona op te nemen in de RI&E.

Uitvoering van een nieuwe RI&E of actualisatie. Nu mét de verplichte Coronamodule.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met de RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen en dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten.

Iedere organisatie treft maatregelen om medewerkers en klanten te beschermen tegen de risico’s van Covid-19. Kosten nog moeite worden gespaard. Maar zijn alle maatregelen ook zinvol? Om dure, zinloze maatregelen te voorkomen zou je per locatie een risicoweging moeten uitvoeren.

Wat krijg je?

 • Veel branche-organisaties hebben een corona-protocol ontwikkeld om bedrijven te helpen om te werken volgens de geldende maatregelen. Een goede en belangrijke stap. Om te zorgen dat de inventarisatie en maatregelen ook juridisch goed geregeld zijn, is het nodig om dit op te nemen in de RI&E en/of arbocatalogus.Heb je nog geen RI&E, of is deze niet meer actueel? Vraag dan direct meer informatie aan voor de uitvoering van de gehele nieuwe RI&E of een actualisatie. De offerte op maat volgt na een intakegesprek.
 • Nieuwe RI&E of actualisatie van de bestaande
 • Eventueel met Coronamodule

Meer informatie

Coronamodule

De Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren. Om bedrijven te helpen, ook met het oog op mogelijke nieuwe uitbraken van (andere) virussen in de toekomst, kunt u virussen (zoals COVID-19) en de maatregelen daartegen opnemen in de branche-RI&E.

Heb je een actuele RI&E, maar ontbreekt daarin alleen de risico-inventarisatie rondom een pandemie, dan bieden wij je onze Coronamodule aan als aanvulling op je bestaande RI&E en Plan van Aanpak. Zo voldoe je niet enkel aan de wettelijke verplichtingen, maar zorg je ook voor de juiste beslissingen in de (nabije) toekomst.

Ons adviesteam heeft een module ontwikkeld, volgens de laatste, zowel wetenschappelijke als praktische, inzichten, waarmee we snel zaken op een rijtje zetten:

 • Zijn onze medewerkers en bezoekers voldoende beschermd tegen besmettingsgevaar?
 • Zijn onze werkplekken coronaproof ingericht?
 • Hoe zorgen we dat onze medewerkers en bezoekers zich houden aan de afspraken?
 • Hoe zorgen we dat onze thuiswerkers gezond, gemotiveerd en productief blijven?
 • Hoe zie je de toekomst voor jouw bedrijfsvoering of inrichting

Meer informatie

Ronde Tafel voor Preventiemedewerkers/ Arbocoördinatoren

De rol van preventiemedewerker/ Arbocoördinator als interne arbodeskundige is niet altijd de makkelijkste. Je kunt soms flink worstelen met je rol van de spin in het web tussen medewerkers, de leidinggevende en het management. Het zal menig preventiemedewerker niet onbekend voorkomen. De rol van preventiemedewerker is een heel belangrijke, en verlangt een hoog niveau van aandacht. Tijdens de Ronde tafel worden vragen en uitdagingen uit de praktijk besproken om met bagage en inspiratie terug naar het werk te kunnen. 

Vragen kunnen zijn:

 • Wat is wettelijk verplicht en wat wordt aanbevolen?
 • Hoe ga ik aan de gang met het Plan van Aanpak van de RI&E?

Kom met collega’s uit verschillende organisaties tot de beste oplossingen en ideeën! Deze interactieve bijeenkomst wordt begeleid door een Veiligheidskundige.

Wat krijg je?

 • Je gaat in gesprek met andere preventiemedewerkers met de zelf ingebrachte casuïstiek.
 • Advies over het uitvoeren en ontwikkelen van het arbobeleid van zowel collega’s als een externe Veiligheidskundige.
 • Na de Ronde tafel is er de mogelijkheid tot een gratis telefonisch adviesgesprek van een half uur met de Veiligheidskundige om nog wat dieper op vraagstukken in te gaan.
 • Preventiemedewerkers/ Arbocoördinatoren

 • Veiligheidskundige Joris Mostert

 • 2 uur

 • Interactief

 • Maandag 28 september van 10.00 – 12.00 of
  Maandag 12 oktober van 14.00 – 16.00

 • Maximaal 6 personen (vol=vol)

 • 89,- excl btw

 • Gratis adviesgesprek van 30 minuten

Meer informatie of aanmelden

De effecten van Corona in relatie tot het nieuwe normaal

Ook geeft De Bedrijfspoli advies op het gebied van terugkeer naar de werkvloer en/ of gedeeltelijk thuiswerken. Zoals:

 • De inrichting van de (permanente) thuiswerkplek
 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers balans houden in werk en privé tijdens thuiswerken
 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers betrokken blijven in het nieuwe normaal
 • Hoe herken ik psychische klachten (op afstand)

Het advies kan in de vorm worden gegeven van training digitaal of op locatie, op individueel of groepsniveau. Klik hier voor meer informatie over deze diensten.

Ook dit jaar is De Bedrijfspoli officieel supporter van de Week van de RI&E.

Wat is de RI&E?
De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. Samen met het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak kan de RI&E gezien worden als de basis van uw arbobeleid. Het is een verplichting vanuit de Arbowet dat uw RI&E actueel is. Het uitvoeren van de RI&E is een van onze kernprocessen. Wij adviseren maatregelen die organisaties kunnen (of moeten) treffen om werknemers beter te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Er wordt onder andere gekeken naar acute risico’s als beknelling, vallen of aanrijding, maar ook naar risico’s die op lange termijn tot ziekte kunnen leiden.

Wij vinden het als De Bedrijfspoli belangrijk om aandacht te besteden aan de preventieve kant van de arbozorg. En daarom willen wij je assisteren en adviseren over de vraagstukken die de RI&E met zich meebrengt.