Week van de Werkstress 2020!

De Inspectie SZW heeft als speerpunt de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit omvat onder andere de onderwerpen werkdruk, stress, agressie en geweld en intern ongewenst gedrag. Wat kun je doen om dit topic op orde te hebben? Lees hier over de gratis Zelfinspectie als opstap.

Ook actueel is de toename van het thuiswerken door de coronamaatregelen. En dan niet als tijdelijke situatie maar voor veel bedrijven, steeds meer als een lange termijn beleid. De werk-privé balans is door het thuiswerken voor veel mensen veranderd. Hoe houd je in de gaten of werk en privé in balans zijn? En hoe zorg je ervoor dat de thuiswerkplek ergonomisch is en voldoet aan de wettelijk eisen?

Wees SZW voor en doe nu de gratis PSA-Zelfinspectie check!

De Inspectie SZW heeft onlangs aankondigingsbrieven verstuurd naar (ICT) bedrijven in Nederland voor een inspectie op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Via onderstaande link kun je een Zelfinspectie uitvoeren, waarmee je controleert of je voldoet aan de wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet. Je kijkt met deze vragenlijst als het ware door de bril van de inspecteur naar jouw eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handige actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten.

https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werkdruk-en-ongewenst-gedrag

Zo kun je denken aan inventarisatie naar PSA-onderwerpen onder de medewerkers. Daarnaast moet er beleid zijn ten aanzien van deze resultaten. Bijvoorbeeld door het inzetten van een externe Vertrouwenspersoon.

Als blijkt dat na het invullen van de zelfinspectie je ondersteuning kunt gebruiken, kunnen wij je ondersteunen met een Arbo-deskundige of Vertrouwenspersoon bijvoorbeeld.

 • 0,- Doe de Zelfinspectiecheck voor Psychosociale Arbeidsbelasting

 • Ondersteuning op basis van nacalculatie

Meer informatie

De Digitale check van de Thuiswerkplek

Met onze preventieve online check van de thuiswerkplek adviseert onze Arbo deskundige jouw medewerker(s) bij het zo goed mogelijk inrichten van zijn beeldschermwerkplek bij thuis. Zo kun je allerlei klachten voorkomen door het thuiswerken.

Via een online gesprek kijkt een Arbo adviseur mee naar de thuiswerkplek. Jouw medewerker hoeft geen aparte software te hebben dat regelen wij. De Arbo adviseur geeft gerichte adviezen om de werkplek voor beeldschermwerk thuis zo goed mogelijk in te richten.

Waarom een check door De Bedrijfspoli?

 • De check gaat verder dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Eventuele klachten die door de thuiswerkplek zouden kunnen ontstaan en specifieke vragen worden behandeld.
 • Ook de houding, werkwijze en mogelijke risico’s op klachten wordt besproken.

Wat komt er aanbod tijdens de check:

 • Werkplek: stoel, bureau, beeldscherm(en), toetsenbord, muis, extra’s;
 • Werkhouding: zitten, staan, afwisseling;
 • Werkhouding: zitten, staan, afwisseling;
 • Werkdruk: regelmogelijkheden, pieken, dalen;
 • Werkomgeving: verlichting, geluid.

Jouw medewerker(s) ontvangt het besproken advies van onze Arbo adviseur om nog rustig na te lezen. Eventuele aanpassingen kan de medewerker vaak zelf doen of in afstemming met de werkgever aanpassen.

 • Je voldoet aan de wettelijke eis, dat medewerkers die meer dan 4 uur per dag beeldschermwerk verrichten, instructie krijgen met daarin uitleg over de risico’s en tips om hun werkplek goed in te richten.

 • Klachten voorkomen is beter dan genezen en dus een minderde kans op verzuim. En meer werkplezier.

 • Vanaf € 150,- heb je al een Check op de Thuiswerkplek.

Meer informatie