Week van de RI&E 2021 staat in het teken van de effecten van Corona in relatie tot het nieuwe normaal

De corona-pandemie heeft u als werkgever ongetwijfeld voor uitdagingen gezet, ook als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Op een gezonde manier thuiswerken hoort daar ook bij. Zeker nu de versoepelingen eraan komen. Het merendeel van de bedrijven wil graag het thuiswerken behouden.
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s en maatregelen vorm te geven. Wist u dat de RI&E een verplichting is vanuit de Arbowet? En nu de Coronamodule ook? Dit geldt ook voor kleine ondernemingen! Lees hier wat De Bedrijfspoli voor jou kan betekenen.