Wij informeren u graag over hetgeen ons nu bekend is met betrekking tot de vaccinatiecampagne Covid-19 najaar 2022.

 

Het OMT Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd in het najaar een herhaalprik tegen corona aan te bieden. De aanleiding hiervoor is een mogelijke toename van infecties in het najaar. Hoewel dit niet goed te voorspellen is moet er toch rekening mee worden gehouden. Vaccineren helpt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en verkleint de kans dat je het virus overdraagt aan anderen.

Voor ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen, mensen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte, is het van belang een herhaalprik te halen. Aanvullend krijgen ook zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten een herhaalprik tegen corona aangeboden. Nadat deze groepen zijn uitgenodigd en de mogelijkheid hebben gekregen een afspraak te maken, wordt de herhaalprik aangeboden aan iedereen van 12-59 jaar die dat wil. Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft bestaan, evenals de 15 minuten wachttijd na de vaccinatie. De beoogde start van de nieuwe vaccinatieronde is half september 2022.

Het OMT-V adviseert om bij voorkeur de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer en Moderna te gebruiken. Deze bivalente vaccins, gericht tegen zowel omikron als de Wuhan-virusvariant, bieden een bredere bescherming in vergelijking met de monovalente Wuhan-vaccins. Naar verwachting zullen de geüpdatete vaccins in september door de EMA goedgekeurd worden en zijn ze kort daarna beschikbaar. De exacte startdatum van de campagne is daarmee op dit moment nog niet te bepalen. Indien de registratie of toelevering van de vaccins vertraging oplevert, zal opnieuw en in overleg met het OMT-V en het ministerie van VWS, gekeken worden naar de gevolgen voor (de timing van) de vaccinatiecampagne.

Op dit moment wordt de route voorbereid. In dit bericht informeren we u alvast over een aantal hoofdpunten:

– Zorgmedewerkers worden gevaccineerd bij de GGD.

– Werkgevers in de zorg worden gevraagd hun zorgmedewerkers te selecteren en uit te nodigen voor vaccinatie bij de GGD.

– Het betreft medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 12 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten. Het gaat om medewerkers, uitzendkrachten, ZZP’ers, stagiaires, leerlingen en vaste vrijwilligers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning met patiënt- of cliëntcontact.

– Om de kwetsbare groepen zoveel mogelijk de kans te geven zich te laten vaccineren is het voornemen de zorgmedewerkers geleidelijk toe te leiden naar de GGD.

– Tussen de laatste vaccinatie en de herhaalprik wordt een interval van 3 maanden of langer gehanteerd. Het interval van minimaal 3 maanden geldt voor zowel de tijd tussen de laatste vaccinatie en de herhaalprik als na een doorgemaakte coronabesmetting die ook de afweer boost.

– Mogelijk zijn er ook nog zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor een eerste, tweede -of boostervaccinatie, zij kunnen deze vaccinatie ook zonder uitnodigingsbrief halen.

Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/29/herhaalprik-tegen-corona-voor-alle-12-plussers

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie