Stuur een mail naar servicebureau@debedrijfspoli.nl met het verzoek de mail nogmaals aan u toe te zenden.