Klik in de notificatie e-mail op de link: er opent nu een scherm in uw internetbrowser. Houd dit scherm open en wacht tot er in uw e-mailprogramma een nieuwe e-mail binnenkomt.
In uw e-mailprogramma is een authenticatietoken binnengekomen. Dit is een reeks met cijfers, meestal 5 tot 7 posities lang. Onthoud of kopieer deze code. Controleer zo nodig uw spam-map.

  1. Ga terug naar het nog openstaande tokenscherm. Klik niet opnieuw op de notificatielink!
  2. Voer de token in en klik op [Bevestigen]. Uw e-mail wordt nu geopend in het scherm.