Coronavirus

De Bedrijfspoli heeft haar dienstverlening aangepast naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus. Onze dienstverlening vindt digitaal plaats (via beeldbellen), tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met uw organisatie of dat wij uw medewerker voor een fysiek spreekuur uitnodigen.
We volgen de berichtgeving vanuit de overheid en evalueren regelmatig of versoepeling mogelijk is. Uiteraard volgt er bij veranderingen een nieuw bericht.

Daarnaast zijn onderstaande bronnen van informatie over het coronavirus beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook contact opnemen met een bedrijfsarts.

Samen met onze zustermaatschappijen bieden wij ondersteunende diensten tijdens de coronacrisis.

  • Coronatesten
    Medewerkers met klachten weer zo snel mogelijk gezond op de werkvloer? Laat de triage, PCR-test en terugkoppeling uitvoeren door Adaptics. Met een uitslag binnen 48 uur. Handig op locatie of bij de medewerker thuis.
  • Vitaliteit in tijden van corona
    Check van de Thuiswerkplek, leiderschap in tijden van corona of een speciale corona-RI&E module
  • Psychosociale en management ondersteuning
    Psychische effecten coronavirus: wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van angst, stress, onzekerheid of zelfs rouw?

Wilt u extra ondersteuning bij de coronamaatregelen voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons secretariaat 024 – 371 77 99.

Inzet arbeidsdeskundigen

We laten u weten dat de arbeidsdeskundige onderzoeken gewoon doorgang vinden. Het arbeidsdeskundige onderzoek wordt via een videoverbinding uitgevoerd. Uw medewerker ontvangt van zijn of haar arbeidsdeskundige een mail met instructie. Het is belangrijk om afspraken door te laten gaan, want het UWV heeft aangekondigd dat uw re-integratieverplichtingen ook in de deze periode van kracht blijven. Onze dienstverlening wordt digitaal doorgezet met dezelfde kwaliteit als de gebruikelijke dienstverlening. Mocht u nog vragen hebben over de inzet van de arbeidsdeskundigen en deze maatregel of uw re-integratieverplichtingen, neem dan contact op met Amplooi/ ADEA info@amplooi.nl

Overleg over rol arbodiensten testen

Een arbodienst kan een rol spelen in het gezamenlijk met je inrichten van een testfaciliteit. In het stappenplan (de toolkit) zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden al beschreven. Elke arbodienst is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zij in staat is te ondersteunen en daarover afspraken met je te maken. Dat is afhankelijk van uw situatie en wensen (locaties, aantallen, bemensing, etc.) Is dit het geval dan draagt de arbodienst samen met je zorg voor een goed proces dat voldoet aan de voorwaarden. Arbodiensten bepalen zelf of zij een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Ministerie van VWS. Een arbodienst is niet sec een leverancier van bedrijfsartsen en/of een bestelpunt van hulpmiddelen en sneltesten. De financiële regeling en bijbehorende voorwaarden zijn recent op 1 februari jl. bekend geworden. Het inregelen daarvan vergt nog enige tijd. Check bij de arbodienst wat het proces en bijbehorend tijdpad is.