Het versturen van privacy gevoelige informatie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het versturen van deze informatie per e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat deze informatie zorgvuldig en veilig aan ons doorgegeven kan worden. Via onderstaand formulier kunt u ons op een veilige, digitale manier uw privacygevoelige documenten sturen. Heeft u over dit formulier vragen, bel of mail ons dan gerust.
Geef een waarde voor Naam.

is geen geldig e-mail address.

Geef een waarde voor Naam.

Geef een waarde voor Bericht.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer