De medibuskeuring is wettelijk verplicht voor de chauffeur die valt onder de CAO ‘besloten busvervoer’ en voor de zelfstandige touringcarchauffeur. Deze chauffeurs moeten elke vijf jaar een nieuwe geneeskundige verklaring hebben.

Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor het besturen van een bus en of deze zijn of haar functie kan uitoefenen. Hierbij wordt zowel op lichamelijke als geestelijke afwijkingen gelet, die beletten een bus te besturen. De kandidaat moet beschikken over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen.

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een ‘medibus geneeskundige verklaring’

Wat neem je mee bij de keuring?

  • Geldig Identiteitsbewijs en/of rijbewijs;
  • Eventuele medicijnen en correspondentie van specialisten;
  • Bril of contactlenzen.
  • Vragenlijst

Waar bestaat de keuring uit?

  • Een vragenlijst (medibus);
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Bloeddruk- en polsmeting;
  • Het bepalen van de gezichtsscherpte veraf en dichtbij;
  • Onderzoek van het gezichtsveld;
  • Fluistertest ( op indicatie evt. audiometrie)

Hoeveel tijd neemt de keuring in beslag?

Een medibuskeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Hoeveel kost de keuring?

De keuring kost €105,- exclusief BTW en €127,05 inclusief BTW.

Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie over de medibuskeuring kunt u kijken op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport of contact met ons opnemen op telefoonnummer 024-371 77 99.

Vraag hier uw Medibuskeuring aan of bel naar 024-371 77 99