Medewerkerkracht

Medewerkerkracht-3

Medewerkerkracht in één afbeelding. Klik voor een vergroting.

De Bedrijfspoli gelooft in medewerkerkracht.

Het is onze missie om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. Daarom verzorgen wij onderscheidende dienstverlening op de gebieden preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit. Hiermee zullen we de inzetbaarheid van medewerkers van onze klanten duurzaam bevorderen.
Onze visie is dat mensen die gezond door het werkzame leven gaan en van waarde willen zijn voor hun organisatie medewerkerkracht leveren.

 

Met medewerkerkracht presteren organisaties beter. Onze missie is dat wij organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van deze medewerkerkracht. Wij versterken werkgevers in hun regierol bij inzetbaarheid en geven medewerkers de verantwoordelijkheid over hun inzetbaarheid. De basis hiervoor is een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker.

Definitie

De definitie van medewerkerkracht.

Een voorwaarde voor medewerkerkracht is dat mensen tot het inzicht komen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling, en dat flexibiliteit en een leven lang leren in je persoonlijke belang zijn. Onze professionals nemen dit altijd mee in het contact met de medewerkers en leidinggevenden. Daarbij hebben zij oog voor privé-factoren die (tijdelijk) van invloed kunnen zijn op functioneren. Indien tijdens een (open) spreekuur mogelijke werkgerelateerde factoren geconstateerd worden, dan ondernemen wij hier direct actie op. Enerzijds door (zo nodig aan de hand van een werkplekbezoek) direct preventieve adviezen te geven om verdere gezondheidsschade te voorkomen, anderzijds door direct een gerichte interventie voor te stellen. Wij geven hierbij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan onze klant.

Duurzame inzetbaarheid gaat om ‘ontwikkelen, behouden en herstellen’ van inzetbaarheid. Een organisatie kan veel zelf organiseren en wij ondersteunen waar dat aanvullend gewenst is. Naast de duurzaam inzetbare medewerker heeft medewerkerkracht nog twee andere pijlers:

  • Een veilige en gezonde werkomgeving;
  • Goede communicatie.

Met een goed arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij ook een preventiemedewerker een vooraanstaande rol heeft, hebben onze professionals met het management en OR goed samenspel om een continue verbeteringsproces (plan-do-check-act) op gang te brengen.

Op zoek naar meer medewerkerkracht binnen uw organisatie? Bekijk wat wij kunnen betekenen.